A vagyonvédelemről

Biztonságtechnikai szakemberek szokták mondani, hogy 100%-os biztonság nincs, vagy aránytalanul költséges. A hatékonyság a ráfordítások növekedésével javul, azonban az értékvédelem arányában kell a védelmet kiépíteni. Komplex vagyonvédelemről akkor beszélhetünk, amikor a mechanikus, az élőerős és az elektronikus vagyonvédelmi eszközök megfelelő arányban kerülnek alkalmazásra.

A mechanikus vagyonvédelem fontos alappillére a vagyonvédelemnek.

Az ajtó és ablakrácsok felhelyezésével már az esetleges behatolási szándékot is megakadályozhatjuk. Fontos a rácsok felhelyezése. A cél, hogy megnehezítsük az illetéktelen bejutást, ezért mindenképpen úgy kell őket felszerelni, hogy kívülről ne lehessen lecsavarozni. Ezt elérhetjük átmenő csavarok alkalmazásával a csavarfejek lehegesztésével, illetve a rácsok falba történő bevasalásával. Az ajtórácsoknál elengedhetetlen a megfelelő zárbetét használata. Csak a MABISZ által elfogadott zárbetéteket és cilindereket alkalmazzunk.

Fontos tudni, hogy a cilindereknél és a zárbetéteknél az ár meghatározza a minőséget. A magasabb minőségű zárakat manipulációs nyitóeszközökkel sem egyszerű kinyitni. Hagyományos ajtózár esetén 2db, egymástól független zárszerkezetet ajánlott felszerelni. Ez a több ponton záródó ajtók esetében is igaz.

Értékeink védelmére lakáson belül is figyelmet kell fordítani. A bútor és fali széfek alkalmazásával biztonságban tudhatjuk kisebb ingóságainkat. A bútorszéfek elhelyezése olyan helyen legyen, ahol megoldott a megfelelő rögzítés. A fali széfek beépítése gyöngykavicsos betonágyban, nyitott állapotban történjen, így a beton megkötése után fellépő mechanikai hatások nem befolyásolják a széf működését.

Néhány gondolatot mondanék a hevederzárakról. Ajánlott a lakhelyünkön megtalálható cégekkel, illetve vállalkozókkal felszereltetni. Ez azért fontos, mert a hevederzár esetleges meghibásodása esetén biztosított a garanciás szervizelés. Az igaz, hogy az utazó ügynökök által árult hevederzárak olcsóbak, de az a tapasztalat, hogy többségében gyenge, nem a MABISZ által elfogadott szerkezet árulják.

Az udvari melléképületek védelmét sok esetben lakattal oldjuk meg. Itt is érvényes, hogy figyeljünk a minőségre. A lakatpánt felszerelésekor ugyanazok szabályok érvényesek mint a rácsok esetében, kívülről ne lehessen könnyen lecsavarozni. A megfelelő minőségű lakat hatékonyságát, lakatvédő pajzzsal tudjuk fokozni.

A technika fejlődésével, a zárak, zárbetétek, széfek is fejlődnek. Érdemes követni ezt a fejlődést, és szükség esetén lecserélni elavult zárjainkat.

És most had ejtsek néhány szót az elektronikus vagyonvédelemről.

Az elektronikus jelzőrendszerek önmagukban nem pótolják a mechanikai fizikai védelmet, mivel csak jeleznek, de hatékonyságukat növelik.

Három féle üzemmódban működhetnek:

  helyszíni hang- és fényjelzéssel

  távjelzéssel a távfelügyelet diszpécser központjába

  illetve ennek a kettőnek a kombinációjával

A megszólaló riasztóberendezések az esetek túlnyomó részében meghátrálásra készteti az elkövetőt. Ennek ellenére eredménnyel járhat, ha nem számít beavatkozásra, vagy bízik a gyorsaságában.

Ezért előnyös, ha a riasztóközpont távfelügyeleti központhoz van bekötve.

Ahhoz, hogy a riasztórendszerek hatásosak legyenek, a gyenge pontok szisztematikus elemzése szükséges. Sikeres tervezéssel és telepítéssel csak akkor lehet számolni, ha a védett objektum adottságainak figyelembe vételével, a készülék kiválasztását és telepítését, hatósági igazolvánnyal rendelkező szakember végzi. Sajnos gyakran lehet találkozni rosszul, vagy helytelenül telepített rendszerekkel, amelyek magas számú téves riasztást generálnak.

A riasztó központ az érzékelők által továbbított valamennyi jelzést értékeli. Riasztást kiváltó esetben, gyorsan és megbízhatóan kerül sor az elektronikusan vezérelt riasztó jelzés kiváltására.

Ez történhet helyi vagy távriasztás útján. Helyi riasztás kiépítése esetén ügyelni kell arra, hogy a sziréna biztonságos magasságban legyen elhelyezve.

Az utóbbi időszak betörései során tapasztalható volt, hogy a hangjelzés kiküszöbölése érdekében, poliuretán habot nyomtak a szirénába, vagy vízzel teli vödörbe helyezve okoztak rövidzárlatot. Ezek elkerülése érdekében, mindenképpen szabotázs védett megoldást célszerű alkalmazni.

A leghatásosabb módszer az úgynevezett csendes riasztás kiépítése, amikor a helyszínen a riasztás késleltetve érzékelhető, de a behatolás pillanatában azonnal értesítése küld a vagyonvédelmi cég diszpécser központjába, ahol járőrt küldenek a helyszínre, és értesítik a rendőri szerveket.

A riasztó központ és az érzékelők közötti kapcsolat történhet vezetékelés útján, illetve rádióhullámok segítségével. Vezetékelés estén fontos kritérium, hogy a vezeték rejtve legyen. A rádiós érzékelők előnye, hogy olyan helyen is alkalmazható, ahol a vezetékes érzékelők telepítése sem esztétikailag, sem biztonságtechnikai szempontból nem kivitelezhető.

Az elektronikai eszközök csoportosítását sokféleképpen lehet meghatározni, például működési elvük, telepítési módjuk szerint, de talán legcélszerűbb a területi védelmi funkció szerinti csoportosításuk.

A védett objektum megközelítése során különböző érzékelő elemek alkalmazása lehetséges.

Ilyenek:

  a kültéri elektronikai védelmi eszközök

  a felület védelmi elektronikai eszközök

  a térvédelmi elektronikai eszközök

  és a tárgyvédelmi elektronikai eszközök.

A kültéri védelem elsősorban valamilyen védendő objektum körüli nagyobb kiterjedésű terület védelmét, illetve határterületeinek elektronikus megfigyelését jelenti.

A legfontosabb szempont azonban a szükséges költség vizsgálata, ugyanis a kültéri eszközök nagyságrendekkel nagyobb anyagi ráfordítást igényelnek, mint a beltéri telepítés. Ennek oka, hogy a szélsőséges időjárási körülmények közötti üzembiztos működés feltétele, a speciális eszközök alkalmazása.

Fajtái lehetnek

  mikrohullámú érzékelők

  infra, passzív érzékelők

  lépésjelzők

  kerítésvédelmi érzékelők

  infrasorompók

Az épületek falazatának, nyílászáróinak, födémszerkezetének figyelését a felületvédelem biztosítja.

Leggyakoribb fajtái:

  • Nyitásérzékelők: Az ajtók és ablakok elmozdulásainak, kinyitásának következtében a mágneses tér változását érzékeli. Ez az úgynevezett Reed relés érzékelő.

  • Üvegtörés érzékelők: Az üvegfelület betörése során keletkező rezgések következtében ad le vészjelzést.

  • Falbontás érzékelők: Ez lehet a falazatba épített fémháló, melynek elvágása biztosítja a riasztást, vagy a falazat fúrása, kalapálása által keltett rezgések érzékelése vált ki alarm jelzést.

  • Illetve infra sorompók, melyek ajtók, ablakok, erkélyek, falazat közvetlen megközelítésének vonalszerű védelmét biztosító eszközök. Az emberi szem számára láthatatlan fényt kibocsátó adóegység jelét a vevő rész érzékeli. Akadály esetén a fény megtörik, nincs érzékelés, ami azonnal riasztást eredményez.

A következő csoport a térvédelmi elektronikai eszközöket tartalmazza. Ezek a védett objektumon belüli mozgást érzékelik. Teljes védelmi szint kiépítése esetén valamennyi helyiségbe lehet telepíteni.

Gyakoribb azonban a csapdaszerű alkalmazásuk, amikor is a fontosabb helyiségek, folyosók védelmét biztosítja, és a látótérben történő mozgást érzékeli. Ebben az esetben a felületvédelem kiépítése különösen fontos, mivel ennek hiányában a helyismerettel rendelkezők, vagy tippadók jelzése alapján kijátszható a biztonsági rendszer.

Különösen fontos a helyiségen belüli felszerelésük gondos kiválasztása. A téves riasztások elkerülése érdekében nem célszerű, ha az infra , konvektor, radiátor, gázbojler irányába „lát”, mivel a hirtelen hőmérsékletváltozás riasztó jelet válthat ki.

Végül a tárgyvédelmi elektronikai eszközökről néhány szót. Az épületen belül elhelyezett értékes tárgyak, például festmények, páncélszekrények, műtárgyak védelmét hivatott ellátni.

Legjellemzőbb típusaik a közelítés, rezgés, elmozdulás és feszítés érzékelők.

Létezik még a személyvédelem körében alkalmazott elektronikai eszköz, a támadásjelző.

Ezeket általában pénzintézmények, zálogfiókok, dohányboltok, benzinkutak illetve élelmiszerboltok alkalmazzák.

Kialakításuk szempontjából lehet mechanikus, vagy elektronikus kapcsolók, amelyeket kézzel, esetleg lábbal indítva vészjelzés adható le.

Ezen elven működnek az egészségügyi vészjelzők is, melyek nagy segítségére lehetnek idős, vagy beteg embereknek. Ilyenkor a jelzés a távfelügyelet diszpécser központjába fut be, és a diszpécser hívja a hozzátartozókat, mentőket.

Ezzel el is érkeztem a távfelügyeleti rendszer fontosságához. Sajnos az a tapasztalat, hogy az emberek elég közömbösek a sziréna hangjára, illetve a nyugalmuk megzavarásának tárgyát látják benne. Bizonyos esetekben nem is várhatjuk el, hogy adott esetben beavatkozzanak.

Ezt a problémát hidalják át a távfelügyeleti központok. A riasztó központba beérkező betörésjelzés egy kommunikátoron keresztül befut a diszpécser központba, ahol a diszpécser elemzi a beérkezett jeleket és értesíti az illetékes személyt. Ha szükséges, indítja a járőrt, aki a helyszínre érkezve intézkedik, ha kell, biztosítja a helyszínt és értesíti a hivatalos szerveket.

Fontos néhány szót ejtenem a kamerás rendszerek fontosságáról, mivel egyre nagyobb szerephez jut a magán és az üzleti szférában egyaránt. Egy jól megtervezett és kivitelezett kamerarendszerrel, figyelemmel kísérhetjük a környezetünkben folyó eseményeket, ugyanakkor elrettentő hatással lehet az esetleges betolakodókkal szemben. Ha a behatolók ennek ellenére is sikerrel járnak, a kamerás rendszer által rögzített anyagok sokban segíthetik a bűncselekmény feltárását.

Működésük szempontjából az alábbi kamera rendszereket ismerjük:

    Analóg rendszer: analóg kamera és analóg rögzítő

Napjainkban már nem használatos ez a típus, a rögzítést egy VHS magnóval oldották meg, nagy hátránya hogy csak kis mennyiségű adat tárolására alkalmas, így 1-2 naponta szalagot kellett benne cserélni.

    Hibrid rendszer: analóg kamera és digitális rögzítő

Az analóg videó jelet a rögzítő digitalizálja, majd a képi tartalmat merevlemezes tárolóra rögzíti. Ennél a rendszernél már van lehetőség internet alapú elérésre. Viszonylag olcsó rendszer, hátránya azonban, hogy a kamera és a szerver között korlátozott a távolság.

    Digitális rendszer: digitális kamera és digitális rögzítő

A képi tartalom digitalizálása már a kamerában megtörténik, ami hálózaton keresztül jut el a digitális rögzítőhöz, ahol a már digitalizált jel a merevlemezes tárolóba kerül.

A digitális rendszerek magas árfekvésűek, viszont több olyan előnnyel rendelkeznek, mint az előbbi típusok. mint például: kiépített informatikai rendszer esetén az infrastruktúra nagy része már adott; közvetlen hozzáférés egy adott kamerához; rugalmasan bővíthető rendszer; nem korlátozott a távolság a kamera és a szerver között.

Kövessen minket a...

Find  Távfelügyelet-Vagyonvédelem-Biztonságtechnika- Piedra Plusz Biztonságtechnikai Kft on TwitterFind  Távfelügyelet-Vagyonvédelem-Biztonságtechnika- Piedra Plusz Biztonságtechnikai Kft on FacebookFind  Távfelügyelet-Vagyonvédelem-Biztonságtechnika- Piedra Plusz Biztonságtechnikai Kft on Google+

Kapcsolat

Piedra Plusz Biztonságtechnikai Kft.

6726 Szeged, Thököly utca 48/F.

Tel: 06-62/40-50-40 Fax: 06-62/40-50-40

E-mail: piedraplusz@piedra.hu